Klampiarske výrobky, ohýbanie plechu, strihanie plechu, delenie plechu, výroba plechu - www.lacny-plech.sk - www.lacny-plech.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príslušenstvo

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Lemovky sú neodmysliteľnou súčasťou každej správne pokrytej strechy. Chránia priestor pod strechou pred zatekaním a súčasne plnia estetickú funkciu. Všetky lemovky ponúkame presne vo farbe krytiny.

Okrem štandardných rozmerov sme schopní vyrobiť každú inú lemovku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Hrebenáč
Slúži na prekrytie hrebeňa. Prekrýva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Čelo hrebenáča
Používa sa na uzatvorenie oblého štítového hrebenáča pri sedlovej streche z jednej alebo z dvoch strán. Počet kusov udávame podľa počtu voľných koncov štítového hrebenáča.

Záveterná lišta pod krytinu / na krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri strešných krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Bočné lemovanie pod krytinu / na krytinu
Používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm ) vyrába sa v 2m dĺžkach udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Odkvapové lemovanie
Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu. Vyrába sa v 2m dĺžkach. Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Úžľabie
Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri strešných krytinách a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Snehová zábrana
Používa sa na zadržanie snehu na streche, na šírku 1,1m je potrebné umiestniť 5 ks snehových zábran, pri dĺžke strechy nad 3,5m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zábran. Ku každému kusu snehovej zábrany je potrebné zarátať 2ks dlhých skrutiek (35x4,8mm) a 2ks krátkych skrutiek (20x4,8mm). Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod.

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU

Pri tomto tovare je možné objednávku zrealizovať aj telefonicky, alebo elektronickou formou (klasickým spôsobom - napísaním e-mailu). Nakoľko sa jedná o skladovo obmedzený tovar (iba štandardné rozmery), ale aj zákazkovú výrobu, v tomto prípade je nutné uhradiť zálohu (prípadne celú sumu) pred samotnou výrobou (dodaním). Pri objednávke je potrebné zadať všetky vaše údaje a kontaktné telefónne čísla. Prvý voľný pracovník vás na základe telefonického rozhovoru (prípadne elektronickou formou) bude informovať o termíne dodania. Zvyšnú platbu (neplatí pri uhradení celkovej sumy) realizujete na mieste (kuriérovi), ktorý vám odovzdá aj príslušné dokumenty k danému objednanému tovaru. Tento tovar je možné zakúpiť aj na splátky.

Fotogaléria - klikni na obrázok pre zväčšenie
Cena tovaru

Cena produktov tohto typu tovaru sa zvykne meniť v závislosti od ceny ocele na svetovom trhu. Práve preto sa tento tovar naceňuje na báze cenových ponúk, ktoré si u nás vyžiadate. Žiadosť o cenovú ponuku môžete vykonať telefonicky, alebo elektronicky (e-mailom), prípadne vyplnením kontaktného formulára nižšie. Skladom držíme štandardné rozmery klampiarskych doplnkov. Pri žiadosti o cenovú ponuku s rozmerom na mieru nám veľmi pomôžu nasledovné údaje: typ strechy lemovania, farba lemovania a množstvo. Najideálnejším je však náčrt / projekt s hodnotami (kótami) lemovania.

Potrebujete získať viac informácií ? Vyplňte kontaktný formulár.

Tip

Tip

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky