Návod na montáž trapézových plechov, cena, cenník, profily TR18, TR35, TR50, Maslen, Kemax, Blachotrapez - www.lacny-plech.sk - www.lacny-plech.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Montáž > Montáž strešnej krytiny a trapézových plechov > Montáž trapézových plechov

MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHOV - STANDARD

Príprava na montáž krytiny

Pred samotnou montážou trapezovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania. Vzdialenosť prvej laty od okrajovej – čelovej dosky je 30 mm - 50 mm. V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do stredu žľabu. Z dôvodu kondenzácie vzdušnej vlhkosti v jarných a v jesenných mesiacoch je potrebné použitie poistnej hydroizolácie – podstrešnej fólie. Pri zateplenom krove je použitie tejto fólie nevyhnutné. Poistnú hydroizoláciu je nutné vytiahnuť na odkvapové lemovanie alebo priamo do žľabu odkvapového systému. Na fóliu pribíjame kontralaty pozdĺž krokiev a až na ne samotné latovanie. Upozorňujeme, že najskôr treba mať namontované na krokvách žľabové háky do požadovaného spádu / v prípade, že sa nebudú montovať na čelovú dosku / a strešné okná podľa montážneho návodu dodávaného ich výrobcom.

Montáž krytiny

Pred ukladaním jednotlivých pásov krytiny je potrebné namontovať doplnky ku strešnej krytine ako sú napr. odkvapové lemovania, záveterné lišty pod krytinu alebo úžľabia. Samotné pásy krytiny vyťahujeme na krov strechy po drevených latách prípadne hranoloch. Montovať začíname od pravého dolného pásu, ktorého spodná hrana musí byť rovnobežná s odkvapom. Ku konštrukcii ho prichytávame len niekoľkými skrutkami. Ďalej dokladáme panely vodorovne aj zvislo podľa kladacieho plánu. Po skontrolovaní pravidelnosti uloženia prvých troch kusov ich môžeme upevniť ku konštrukcii napevno. Plech sa skrutkuje výlučne do spodnej pásnice ktorá je v kontakte so strešnou latou, nikdy nie na vlne. Chodenie po plechu je dovolené len v obuvi s mäkkou podrážkou. Našľapovať sa smie do údolia vlny v miestach podbitých latami. Ochranná fólia z výrobkov, resp. krytiny sa musí odstrániť ihneď po montáži.

Kotvenie krytiny

Strešnú krytinu upevňujeme o konštrukciu pomocou samovrtných skrutiek o rozmeroch 4,8 x 35 mm, s podložkou zo špeciálnej gumy EPDM. Skrutky musíme doťahovať elektrickým skrutkovačom s plynulou reguláciou sily. Skrutka je spoľahlivo dotiahnutá vtedy, keď EPDM podložka „vylezie“ spod kovovej podložky. Priemerná spotreba skrutiek je 6 – 9 ks / m2.

Skrutky umiestňujeme do údolia vlny tak, aby krytina tesne priliehala k strešnej late. Pri okrajoch strechy sa krytina musí kotviť hustejšie. Pri hrebeni je potrebné kotviť krytinu do každej spodnej vlny. Na spoje plech – plech sa používajú samorezné skrutky o rozmeroch 4,8 x 20 mm.


Odvetranie strechy

Veľmi dôležité je kvalitné odvetranie strechy ako celku. Na hrebeni ponecháme medzeru medzi krytinou o šírke cca 11 cm, ktorú prekryjeme univerzálnym vetracím pásom. Strešný plášť je potom odvetrávaný cez otvory medzi hrebenáčom a krytinou. Hrebenáče sa ku krytine skrutkujú do každej druhej hornej vlny. Po ukotvení strešnej krytiny a hrebenáčov sa pristupuje k montáži ďalších doplnkov ako sú snehové zábrany, horné záveterné lišty a podobne. V priebehu montáže je nutné odstraňovať vznikajúce kovové piliny z povrchu plechu mäkkou kefkou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky